ตะกร้า
Language:
ปิด
Language:

What are Cookies?

 

เว็บไซต์ www.babybasket.co.th หรือ Baby basket มีการใช้งานคุกกี้ ( Cookies ) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยเราให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเรา

 

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

 

คุกกี้ที่ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ หน่วยราชการในพระองค์ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ (Browser) ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ

- IP Address & MAC Address : ที่อยู่ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของท่าน

- Web Browser : ชนิดของบราวเซอร์ที่ท่านติดตั้งใช้งงาน

- Page : หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม หรือติดตามในเว็บไซต์ของเรา

- Session : จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์  สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณค้นหาในเว็บไซต์ เวลาเข้าและวันที่เข้าชม รวมถึงข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล และช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยรวม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อตรงตามความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

 

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทคุกกี้

รายละเอียด

คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้นี้ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น การล็อกอินเข้าเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้า การกรอกข้อมูลที่จำเป็น  เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย ซึ่งท่านจะไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์การใช้งาน
(Performance Cookies)

คุกกี้นี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ตรงกับผู้เยื่ยมชม ซึ่งคุกกี้นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์
(Function Cookies)

ช่วยให้เว็บไซต์ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เมื่อกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง เช่น จดจำการล็อกอินของท่าน ,จดจำการตั้งค่าต่างๆ, จดจำสินค้าล่าสุดที่ท่านเคยดู เป็นต้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย
(Targeting Cookies)

เป็นคุกกี้ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์กับบริการของบุคคลที่สาม หรือ 3rd Party  เช่น Google Analytics, Facebook Pixels ,LINE Tags, Tiktok Pixels  ซึ่งจะเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บ  ติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละราย และประเมินประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่าตามคำแนะนำได้ดังนี้

 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ www.babybasket.co.th  อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น Line, YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ Baby Basket ได้  ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ Baby Basket ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ โปรดติดต่อ Baby basket ได้ในเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ : หยุด

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด

339 ซอย ปรีดี 46 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

Email : [email protected]   |   เบอร์โทรศัพท์ : 02-3919990

หรือติดต่อผ่านได้ที่ www.babybasket.co.th/contactus